4 Ključna sporočila deležnikom projekta CAPACON

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo (UMFERI), je v projektu delovala kot partnerska institucija znanja.

Vključevala je tipe deležnikov, povezane s prihodnjimi predvidenimi uporabniki storitev energetske prožnosti (kot so operaterji prenosnih sistemov, operaterji distribucijskih sistemov, izravnalne skupine, agregatorji in podjetja (MSP in velika) s sorodnimi izdelki na vseh treh tehnoloških področjih projekta (glej prispevek Vzpon sistemov za upravljanje z energijo) CAPACON, in sicer:

 1. VISOKO-UČINKOVITI MOČNOSTNI PRETVORNIKI,
 2. SISTEMI ZA SHRANJEVANJE ENERGIJE,
 3. NAPRAVE IN SISTEMI ZA IZBOLJŠANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI.

TECES, Tehnološki center za električne stroje, je deloval kot glavni povezovalec in usmerjevalec aktivnosti, osredotočen na vključitev podjetij (MSP in velika) in drugih deležnikov, kot so gospodarske zbornice, lokalne energetske agencije.

Za razširjanje sporočil projekta je izbral večje dogodke na nacionalni ravni za lažjo profesionalno izmenjavo znanj z ugotovitvami projekta na vseh treh tehnoloških področjih. Poleg tega se je TECES osredotočil tudi na vključitev regionalnih podpornih organizacij, ki lahko podjetjem (MSP in velikim) zagotavljajo storitve za izboljšanje svojih produktov in storitev na tehnoloških področjih CAPACON.

Glej prispevek Kako smo vzpostavili razvid inovativnih

4 ključna sporočila deležnikom projekta CAPACON

Za uvedbo storitev energetske prožnosti/fleksibilnosti je potreben nacionalni pravni okvir.

UMFERI je bila osredotočena na to, da je ključnim nacionalnim deležnikom izrazila potrebo, da je za uvedbo storitev energijske prožnosti potreben nacionalni pravni okvir. Glavni argumenti so izhajali iz rezultatov različnih predstavitvenih projektov, vključenih tudi v to poročilo, ki jasno kažejo potencial za storitve energetske prožnosti za različne tipe deležnikov.

 • OMOGOČEVALCI so hiter tehnološki razvoj in digitalizacija novih energetskih tehnologij in sprememba EU uredb, saj je Direktiva o energetski učinkovitosti, objavljena leta 2016, začela veljati že leta 2018.
 • TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE V EU, se tako prilagaja novim realnostim – večja prilagodljivost, večja tržna naravnanost, boljše možnosti, da se vključi večji delež obnovljivih virov energije.
 • Slovenski in avstrijski deležniki ne bi smeli zaostajati in bi si morali prizadevati za poštene dogovore za končne uporabnike.
 • Dodatno so te spremembe predmet iz poslovanja deležnikov (MSP in velikih podjetij, drugih), ki so aktivni pri razvoju izdelkov na vseh treh prednostnih področjih CAPACON.

Nova formulacija bo vplivala na razvoj in oblikovanje novih pametnih energetskih tehnologij, ki napredujejo k avtonomnim logikam odločanja, kar bo izrazito omogočilo prožnost v proizvodnji, shranjevanju in porabi energije.

Močnostna elektronika, bo v prihodnosti enako pomembna kot uvedba IKT tehnologij, saj njen razvoj prinaša znatno zmanjšanje porabe električne energije.

VLOGA MOČNOSTNE ELEKTRONIKE, BO V PRIHODNOSTI ENAKO POMEMBNA KOT UVEDBA RAČUNALNIKOV, KOMUNIKACIJSKIH IN INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, ČE NE ŠE BOLJ, saj prinaša znatno zmanjšanje porabe električne energije in posledične prihranke.

 • Ker se močnostna elektronika ukvarja s pretvorbo in nadzorom električne energije s pomočjo polprevodniških naprav, je zato lahko učinkovitost opreme, ki temelji na močnostni elektroniki, zelo visoka.
 • Z napredkom tehnologije, ko se stroški za močnostne elektronike zmanjšujejo, njihova velikost postaja manjša, zmogljivost pa se izboljšuje, se uporaba močne elektronike izrazito širi v industrijskih, trgovskih, stanovanjskih, vesoljskih, vojaških, prometnih in komunalnih sistemih.
Pametna stavba kot dom prihodnosti je mogoča samo z pametnimi energijsko učinkovitimi napravami in sistemi.

PRIZNANJE “PAMETNE STAVBE” KOT DOMA PRIHODNOSTI, KI JE MOGOČ S PAMETNIMI ENERGIJSKO UČINKOVITIMI NAPRAVAMI IN SISTEMI, ki omogočajo delovanje naprav in upravljanje energije znotraj stavbe.

 • Energetske tehnologije v pametni stavbi so povezane z omrežjem, lahko delujejo tudi kot proizvajalec energije in služijo tudi za shranjevanje energije.
 • To ima poseben pomen v zvezi z novimi direktivami Evropske unije na področju učinkovite rabe energije.
 • V tem okviru je mogoče na ravni tehnologij in izdelkov pričakovati, da bodo te skupaj z razvojem majhnih lokalnih industrij električne energije in uresničevanjem konceptov vključevanja razpršenih virov obnovljivih virov energije, postale standardni gradniki sodobnega elektroenergetskega omrežja.
Kompetence zaposlenih je treba simultano nadgrajevati skladno procesom digitalizacije.

KOMPETENCE ZAPOSLENIH JE TREBA SIMULTANO NADGRAJEVATI SKLADNO PROCESOM DIGITALIZACIJE, z novimi tehničnimi znanji in sodobnimi pristopi iz upravljanja človeških virov.

 • Nenehno pospešujoč, dinamičen in sistemsko razvejan proces digitalne transformacije prinaša deležnikom spreminjajoče se zahteve glede specifičnih znanj (kompetenc) na ključnih delovnih mestih, s katerimi se bomo morali spoprijeti vsi zaposleni v bližnji prihodnosti, če bomo želeli kot celotna slovenska družba biti konkurenčni.
 • Tako veliki delodajalci, kot tudi mala in srednja podjetja, so predmet teh sprememb, ki jih digitalna transformacija prinaša v upravljanje in spremljanje procesov.
 • Za opravljanje dela bodo potrebni novi izdelki in zaposleni z bistveno drugačnimi kompetencami.

Celotno poročilo tukaj: link