Zaključki iz uporabniškega primera CAPACON – Naprave in sisteme za izboljšanje energijske učinkovitosti

Trg energetsko učinkovitih naprav naj bi do leta 2022 dosegel tržno velikost več kot 700 milijard EUR20 (Research and Markets, 2018).

Zimski paket 2016 direktive o energetski učinkovitosti je razširil pomen energetske učinkovitosti z uvedbo političnega okvira za izvajanje storitev energetske prožnosti. Študija primera projekta CapaCon v zvezi z napravami in sistemi za izboljšanje energetske učinkovitosti obravnava energetsko učinkovitost s širokega vidika, ki je potreben za izboljšanje energetske učinkovitosti ne samo na ravni posameznih naprav in sistemov, temveč tudi na nacionalni in mednarodni ravni.

Z vidika fizike energetska učinkovitost pomeni zmanjšanje energije, potrebne na enoto produkta ali storitve. Vendar tak pristop ne more bistveno prispevati k uporabi obnovljivih virov energije, ki so nestanovitni in nepredvidljivi. Za spodbujanje porabe energije, ko proizvodnja energije presega porabo energije, je mogoče energetsko učinkovitost opazovati z vidika ekonomike, kar pomeni zmanjšanje stroškov energije na enoto produkta ali storitve.

Ključni omejevalni element je prožnost pri proizvodnji in shranjevanju energije, ki bi jo bilo treba v skladu z zimskim paketom 2016 direktive o energetski učinkovitosti uvesti kot tržno usmerjena storitev. Ker so sistemi za upravljanje energije ključni elementi za uvedbo storitev energetske prožnosti, se študija primera osredotoča na njih.