Kako smo vzpostavili razvid inovativnih podjetij CAPACON?

Projekt CAPACON je namenjen krepitvi raziskovalnih in inovacijskih (R&I) zmogljivosti na tehnološkem in gospodarskem področju Pretvorbe in upravljanja z energijo na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. CAPACON je znotraj tega področja izbral 3 tehnološke fokuse:

– visoko-učinkovite močnostne pretvornike
– sisteme za shranjevanje energije
– naprave in sisteme za izboljšanje energijske učinkovitosti.

V prvem delu aktivnosti identifikacije deležnikov smo tako preko javno dostopnih baz vzpostavili razvid

(mapo) inovativnih podjetij, ki delujejo na teh fokusih.

V raziskavi smo preko spodnjih kriterijev določili inovativno komponento za vključevanje podjetja na CAPACON razvid inovativnih podjetij:

1. Tržna ustreznost izdelkov podjetij,
2. Prispevek izdelka za reševanje energetskih problemov
3. Potencial podjetja za medregionalno sodelovanje
4. Čas do trga (zrelost tehnologije) in dodatno financiranje raziskovalnih izzivov
5. Kompetence podjetij za nadaljnje raziskave in razvoj

Dodatno smo vzpostavili tudi razvid podpornih organizacij, katerih storitve lahko inovativna podjetja koristijo za nekaj tipov izboljšav:

  • izboljšanje svojega poslovnega okolja
  • izboljšanje dostopa do financiranja projektov,
  • izboljšanje dostopa do tujih trgov (internacionalizacija) in
  • podporo tehničnim izzivom (tehnično strokovna svetovanja za razvoj izdelka)

Menite, da spadate med inovativna podjetja, pa še niste vpisani na razvid  CAPACON zemljevida?

Kontaktirajte nas na capacon[@]teces.si . Veseli bomo vaše pobude!

Predložene raziskovalne izzive podjetij bo pregledala strokovna komisija in izbrala za celostno obravnavo po 1 primer na tehnološki fokus projekta.

Preko energy management systema treh čezmejnih laboratorijev bodo podana priporočila za izboljšave vaših produktov.

Vabljeni!