Zaključki iz uporabniškega primera CAPACON sistemi za shranjevanje energije

Sisteme za shranjevanje energije je mogoče razdeliti na sisteme z visokimi in majhnimi zmogljivostmi. Sistemi z visoko zmogljivostjo se običajno uporabljajo v dveh različnih konfiguracijah za podporo električnega omrežja. Prvi se lahko vidi kot konfiguracija moči, druga pa je energijska konfiguracija. Za konfiguracijo napajanja se uporabljajo baterije za zagotavljanje velike količine energije za napajanje v električno omrežje v kratkem času. V energijski konfiguraciji so baterije vstavljene, da zagotovijo stalno količino energije v omrežju za daljši čas.

Baterijski sistem – TAB, Vir internet

Dandanašnje sisteme za shranjevanje električne energije lahko razvrstimo v štiri različne skupine, ki se ponujajo na tržišču.

  • Mehanski sistemi za shranjevanje se uporabljajo za tehnologije črpanja vode, stiskanja zraka in tehnologije vztrajnikov.
  • Kemijsko skupino sestavljajo sekundarne in pretočne baterije ter vodikove gorivne celice.
  • Električna skupina je prav tako je zelo pomemben del sistemov za shranjevanje energije. Ta skupina uporablja kondenzatorje, super kondenzatorje, ultra kondenzatorje in superprevodne magnetne tuljave.
  • Najmanjša skupina je termična skupina, ki deluje s sistemi za shranjevanje toplote.

Največji razvoj dejansko poteka v elektrokemični in električni skupini baterij. Najpomembnejše komponente elektrokemijske skupine so sekundarne baterije, ki se izvajajo v stacionarnih in mobilnih aplikacijah. Izraz ‘sekundarna’ označuje baterijo kot zmožno ponovnega polnjenja.

Najpomembnejše vrste baterij trenutno temeljijo na litijevi tehnologiji. Litij-ionske baterije imajo na splošno relativno visoko učinkovitost v razponu od 95% do 98%. Ta tehnologija ima tudi prednost, da zagotavlja veliko število ciklov polnjenja in praznjenja, brez spominskega učinka, visoke gostote energije, visokih pretokov in ravno krivuljo razelektritve. Z uporabo balansiranega vezja je preprečeno prekomerno polnjenje in globoko praznjenje baterij na osnovi litija. Ta balansirani krog spremlja napetosti vsake baterije posebej (IEC , 2011).

Prav tako so zelo pomembni super kondenzatorji in ultra kondenzatorji za kratkotrajno shranjevanje energije. To so kondenzatorske vrste, ki imajo v primerjavi s pogosto uporabljenimi kondenzatorji zelo visoko gostoto energije. Ti posebni tipi kondenzatorjev se pogosto uporabljajo za visoko močnostne aplikacije za dostavo energije v relativno kratkem času. Prednosti teh ultra-kondenzatorjev so velika možnost shranjevanja energije v primerjavi s pogosto uporabljenimi kondenzatorji. Zelo nizka enakovredna serijska upornost teh kondenzatorjev vodi do zelo dobrega obvladovanja toka. To vodi do zelo hitrega polnjenja in praznjenja kondenzatorja. Lahko jih izvedemo skupaj z baterijami v električnem vozilu, da izboljšamo zmogljivost celotnega sistema (TG,2018).

Redox baterijske celice spadajo tudi v skupino kemijskega shranjevanja energije, ki ponuja ogromne shranjevalne zmogljivosti. Delujejo po načelu oksidacije in redukcije. Na obstoječem trgu je na voljo več vrst pretočnih celic. Pretočna celica vanadija-vanadija ponuja najvišjo učinkovitost od 70% do 90%. Pretočna celica je vidna tudi kot baterija. Med polnjenjem se električna energija iz zunanjega vira pretvori v kemijsko energijo. Med procesom praznjenja se shranjena kemična energija pretvori v električno energijo. Električni vhod in izhod takšne celice je vedno DC. Zato je za takšne sisteme potreben AC/DC pretvornik. Velika prednost pretočnih celic v primerjavi z baterijami je, da se lahko nadzoruje zmogljivost shranjevanja in izhodna moč. Življenjska doba takih sistemov je približno 40 let, vendar so zelo kompleksni in stroškovno zahtevni za sestavo (Energy storage association, 2018).