Prispevki

Uspešno izveden dogodek pospeševanja čezmejnega sodelovanja – sekcija CAPACON v sklopu mednarodnega kongresa “e-nova 2018”

E-NOVA CAPACON Poročilo

21. MEDNARODNI KONGRES V PINKAFELDU