Zaključki iz uporabniškega primera CAPACON Visoko učinkoviti močnostni pretvorniki

Močnostna elektronika predstavlja eno najpomembnejših področij tehnologije, ki omogoča energijsko pretvorbo električne energije z visokim izkoristkom. Znano je, da je okoli 70% električne energije pretvorjene preko močnostnih pretvornikov preden le-ta doseže končnega uporabnika.

Solarni mikro-inverter SMI260

Danes postaja močnostna elektronika ključna pri razvoju pretvarjanja energije, še posebej pri izkoriščanju obnovljivih virov. Še posebej na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije igra močnostna elektronika vedno bolj pomembno vlogo, kar med drugim omogoča mikro-omrežjem stabilno izkoriščanje te energije z visokim izkoristkom, prav tako pa zagotavlja možnost elektrifikacije oddaljenih krajev brez povezave na elektroenergetsko omrežje. Hkrati pretvorniki močnostne elektronike prodirajo tudi v visokonapetostne DC sisteme, ki lahko nadomestijo dolge prenosne AC vode.

Študija uporabniškega primera prikazuje moderen pristop pri načrtovanju močnostnih pretvornikov za izboljšanje energetske učinkovitosti mikro inverterja za fotovoltaične module. Študija primera je bila narejena za solarni mikro-inverter SMI260.