Sistemi za upravljanje z energijo in fleksibilnost v proizvodnji energije, shranjevanju in porabi

Zakaj bomo v prihodnje potrebovali sisteme za upravljanje z energijo

Povzetek: Sistemi za upravljanje z energijo (en. Energy management systems – EMS) predstavljajo nadgradnjo lokalnih sistemov za avtomatizacijo in daljinsko upravljanje v (pametnih) domovih, zgradbah, tovarnah in skupnostih. Njihov glavni cilj je zmanjšanje stroškov energije, kar se dosega z uravnoteženjem stroškov energije in zagotavljanjem nemotene osnovne funkcionalnosti, ob upoštevanju vseh oblik energije in porabnikov energije. Trenutno se EMS sistemi osredotočajo na optimizacijo porabe energije. Vendar pa je leta 2016, Evropska komisija posodobila Direktivo o energetski učinkovitosti z “Zimskim svežnjem 2016”, ki vsebuje dokument “Čista energija za vse Evropejce”, ki predstavlja politični okvir za uvedbo fleksibilnosti pri proizvodnji, shranjevanju in porabi energije.

Nadgrajeni in naprednejši EMS-i, ki vsebujejo avtonomno logiko odločanja, so eni od ključnih elementov za uvedbo fleksibilnosti energije (proizvodnja, shranjevanje, poraba) kot tržne storitve, vsaj na področjih oskrbe z električno energijo in toploto. Tako lahko EMS z avtonomno logiko odločanja svojim lastnikom zagotavlja dodatne prihodke s storitvami na trgu energijske fleksibilnosti.

Fleksibilnost/prožnost pri proizvodnji energije, shranjevanju in porabi, vključuje električno energijo in toploto z možnimi razširitvami v smeri drugih oblik energije in drugih nosilcev energije (plin)

Politični okvir: Direktiva o energetski učinkovitosti, Zimski paket 2016 (Čista energija za vse Evropejce).
Pravni okvir: Priprave se izvajajo v sklopu nacionalnih energetskih agencij.

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE Z ENERGIJO (EMS)

Zakaj bomo potrebovali Sisteme za upravljanje z energijo (EMS) z avtonomno logiko odločanja?
Razloženo v 8 kratkih točkah.

Za CAPACON pripravil: prof. dr. Gorazd Štumberger, UM FERI – Power Engineerig Laboratory, Julij 2018

Povabilo za priključitev izdelkov na “CAPACON EMS”. STROKOVNA KOMISIJA bo na 3 CAPACON fokusih izbrala skupno po 1 primer. 3 izbrani uporabniški primeri bodo deležni celostne obravnave in priporočil v smislu doseganja višje povezljivosti produkta, višje nergetske učinkovitosti, napredovanja v verigi vrednosti produkta ter tako višje dodane vrednosti.

Do konca javnega povabila še

Več informacij

0Weeks0Days