Projekt CapaCon “Krepitev R&I zmogljivosti na področju pretvorbe in upravljanja z energijo v SI in AT”

naslavlja možnost krepitve čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije.

Partnerji konzorcija naslavljamo identificirane razvojne slabosti območja, ki ga karakterizira:

  • heterogena raven R&R z nizko intenzivnostjo inovacij,
  • koncentracija R&R dejavnosti v regionalnih centrih, ki ne dosegajo periferije,
  • R&R in inovacije so podprte v ozkem vrhu velikih podjetij, MSP zaostajajo,
  • pomanjkanje sodelovanja industrije in znanosti,
  • nizko poznavanje znanstvenih in tehnoloških kompetenc MSP

Cilj projekta CAPACON

je čezmejno povezati relevantne akterje in obstoječa znanja, kompetence in R&I zmogljivost podjetij (industrije in MSP), raziskovalnih organizacij in deležnikov na tehnološko perspektivnem in raziskovalno intenzivnem področju PRETVORBE in UPRAVLJANJA Z ENERGIJO, da se deležnikom omogočijo znanja za naprednejše načrtovanje izdelkov akterjev na območju.

Identificirana področja projekta, gradijo na očitnih tehnoloških in gospodarskih prednostih samega čezmejnega območja in na izkazanih tehnoloških kompetencah partnerjev. To so:

  1. visoko-učinkoviti močnostni pretvorniki,
  2. sistemi za shranjevanje energije,
  3. naprave in sistemi za izboljšanje energijske učinkovitosti.
Partnerji projekta CAPACON smo:

Zunanji deležniki, vljudno vabljeni k aktivnostim projekta.

Kontakt: capacon[@]teces.si