Kakšne koristi lahko podjetje pričakuje, če se priključi na CAPACON EMS?

KORISTI ZA DELEŽNIKE:

Možne so številne koristi za podjetja, ki povezujejo svoj izdelek s CAPACON EMS. Predvidene koristi so povezane s tehničnim, ekonomskim, trajnostnim vidikom izdelkov, hkrati se nudi vpogled v storitve fleksibilnosti energije, kar bo oblikovalo energetski trg prihodnosti na globalni ravni.

1) Tehnične koristi:

Tehnične koristi

1.) Podjetje bo dobilo priložnost, da preveri sposobnost svojih naprav za vključitev v EMS in prihajajoče storitve fleksibilnosti energije, kjer bo izmenjava informacij med EMS in pripomočkom ključna za čim večje možnosti prožnosti energije, ne da bi pri tem poslabšala zmogljivost naprave, njeno življenjsko dobo ali kakovost življenja (v stavbah).
2.) Strokovni nasvet za nadaljnji razvoj izdelka.

2) Ekonomske koristi:

1.) Ugotovitve iz priporočil se lahko uporabijo za izboljšanje kvalitete produktov, ki lahko dosežejo višjo dodano vrednost, posledično ceno izdelka.

2.) Vključitev v EMS bo omogočena v okviru projekta CapaCon brez kakršnih koli stroškov za podjetja.

3.) Samo stroški za podjetje so njihovi notranji stroški za pripravo naprave, pripravljene za priključitev na EMS.

3) Trajnostni razvoj:

TRAJNOSTNI RAZVOJ

1.) Naprave, ki se lahko priključijo na EMS in so vključene v storitve fleksibilnosti energije, posredno omogočajo;

– povečan delež obnovljivih virov energije v električnih omrežjih,
– zmanjšajo zahteve za okrepitev omrežja in
– zmanjšujejo potrebe po storitvah sekundarne in terciarne rezerve.
Vse to zmanjšuje potrebe po uporabi virov, kot so fosilni energenti, zmanjšuje emisije CO2 in na ta način prispeva k trajnostnemu razvoju.

4) Storitve fleksibilnosti energije:

FLEKSIBILNOST ENERGIJE

1.) Storitve fleksibilnosti energije bodo uvedene kot tržna storitev.
Tisti, ki zagotavljajo te storitve, morajo prav tako pridobiti nekaj ekonomskih koristi. Te storitve je mogoče zagotoviti brez interakcije lastnikov z EMS(energy management sistemi) ali podobnimi sistemi, ki lahko izmenjujejo informacije s krmiljenimi napravami (poraba, skladiščenje, proizvodnja energije), povezanih z EMS.

2.) Finančni viri za vzpostavitev storitev fleksibilnosti lahko prihajajo od zmanjšanih stroškov za delovanje prenosnega in distribucijskega sistema ter iz povečanih prihodkov izravnalnih skupin (dobaviteljev energije), doseženih iz zagotavljanja storitev fleksibilnosti.

3.) Podjetja bodo prejela sveže informacije o uvedbi storitev fleksibilnosti na energetskem trgu

5) Stik z raziskovalnimi organizacijami:

STIK Z RAZISKOVALCI

Vzpostavljeni stiki z raziskovalnimi organizacijami:
Dvosmerna izmenjava znanja
Izmenjava novih idej
Preskušanje naprav
Nasveti za izboljšanje in nadaljnji razvoj izdelkov.

6) Promocija vašega podjetja:

PROMOCIJA INOVATIVNOSTI

1) Priporočila za izdelke kot možna nagrada sodelujočim deležnikom (strokovna komisija)
2) kratka predstavitev vključenih podjetij in izdelkov na domači strani CapaCon
3) predtavitev v zaključni tiskani publikaciji CAPACON – skladno pravilom programa Interreg V-A SI-AT.

POMEMBNO - PODALJŠAN ROK

Rok za posredovanje interesa je podaljšan do 30.09.2018.

Kontaktne informacije:

Na podlagi teh informacij bo ekipa CAPACON stopila v stik z zainteresiranim deležnikom.

  1. Kontaktna oseba CAPACON v Sloveniji je patricija.simonic1[@]um.si
  2. Kontakna oseba CAPACON v Avstriji, regija Burgenland je marion.schoenfeldinger[@]forschung-burgenland.at
  3. Kontakna oseba CAPACON v Avstriji, regija Koroška je W.Egger[@]fh-kaernten.at

Potrebni koraki:

  • Obrnite se na lokalnega partnerja CAPACON in zagotovite
  • kratek opis naprave (nadzorovana obremenitev, skladiščna ali proizvodna enota) ali storitve,
  • opis komunikacijskih sposobnosti
  • kjer je treba namestiti napravo (v podjetju ali na drugem oddaljenem mestu, v laboratoriju pri UMFERI, pri partnerju CAPACON)
    CAPACON_INVITATION_SI.docx (1,02 MB) Tehnični vprašalnik

Vljudno vabljeni!