Deležnike obveščamo o izidu »Čezmejne identifikacijske študije projekta CAPACON«

Študija služi kot baza znanja za deležnike projekta v čezmejni regiji programa Slovenija – Avstrija, ki vključuje avstrijsko Koroško in Gradiščansko ter Slovenijo. Deležniki čezmejnega območja, (zbornice, energetske agencije, podjetja in zainteresirana javnost) lahko uporabljajo študijo za svoje vsakodnevno poslovanje.

Povezuje obstoječe znanje, spretnosti in sposobnosti na krovnem tehnološkem področju pretvorbe in upravljanja z energijo, ki vključuje CAPACON tehnološka fokusna polja:

– Visoko učinkoviti močnostni pretvorniki, – sistemi za shranjevanje energije, – Naprave in sistemi za izboljšanje energijske učinkovitosti.

CAPACON Mapiranje deležnikov

CAPACON aktivnost mapiranja deležnikov iz čezmejnega območja je preko »Inovacijskih meril« prepoznala več kot 180 inovativnih podjetij in podpornih institucij v čezmejni regiji Slovenije in Avstrije, ki so aktivne na fokusnih področjih projekta CAPACON.

Uporabljena inovacijska merila

inovacijska merila vključujejo: Tržna ustreznost izdelkov podjetij, Prispevek izdelka za reševanje energetskih problemov, Potencial podjetja za medregionalno sodelovanje, Čas do trga (zrelost tehnologije) in dodatno financiranje raziskovalnih izzivov, Kompetence podjetij za nadaljnje raziskave in razvoj. Rezultati aktivnosti mapiranja deležnikov so na voljo preko CAPACON »Live Map« (www.capacon.eu).

Identificirani inovativni deležniki/podjetja:

V študijo je vključenih 12 zaznanih in obetavnih podjetijidentificirani inovativni deležniki:

AVL GmbH | Crank-e mobililty solutions GmbH | eSolutions GmbH  | Etrel, d.o.o. | GOAP, Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov, Herz Energietechnik GmbH | KOLEKTOR SISTEH d.o.o. | Letrika Sol d.o.o. |Prof.el, d.o.o. | SITEL, Energetska oprema in sistemi, d.o.o. | Skupina BISOL, d.o.o. | Skupina Kelag – KNG-Kärnten Netz GmbH |  Smole energy solutions Gmbh

Podporne organizacije

Dodatno smo vključili tudi podporne organizacije iz Slovenije in Avstrije (skupno 29), katerih storitve lahko podjetja iz CAPACON tehnoloških področij koristijo za kar nekaj tipov izboljšav kot so:

  • izboljšanje svojega poslovnega okolja,
  • izboljšanje dostopa do financiranja projektov,
  • izboljšanje dostopa do tujih trgov (internacionalizacija) in
  • podpora tehničnim izzivom (tehnično strokovna svetovanja za razvoj izdelka).

Vabljeni k branju, ekipa CAPACON

Prenesi datoteko:

(CAPACON_D.T1.3.1_Vsebina_CB_Indentifikacijska_študija_FINAL_PRINABLE_SI_.pdf (4MB)

Sodelujte s capacon

Okrepite inovativni potencial vašega podjetja!

1.) Sodelovanje vašega produkta v CAPACON EMS

Izkoristite možnosti energy management systema CAPACON.

2.) Vpis v CAPACON razvid inovativnih podjetij

Ste inovativno podjetje? Niste vpisani na razvid CAPACON zemljevida inovativnih?