Uspešno izveden dogodek pospeševanja čezmejnega sodelovanja – sekcija CAPACON v sklopu mednarodnega kongresa “e-nova 2018”